Množica sopomenk 'potrošnik, uporabnik' (sam.)

Množica sopomenk?:
potrošnik (2)
potrošnik
    Iskanje besede
uporabnik
uporabnik
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2018-02-21 23:05:51   koristnik, potrošnik, uporabnik
2018-02-21 23:05:37   potrošnik, koristnik, uporabnik
2018-02-21 23:05:26   koristnik, uporabnik