Množica sopomenk 'adrema, seznam naslovnikov' (sam.)

[računalništvo]

Množica sopomenk?:
adrema (2)
adrema
    Iskanje besede
seznam naslovnikov
seznam naslovnikov
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2019-01-29 00:48:37   seznam naslovnikov, adrema
2019-01-29 00:48:32   adrema [nov pomen]