Množica sopomenk 'adrenalin, razburjenje, vznemirjenje' (sam.)

Množica sopomenk?:
adrenalin
adrenalin
    Iskanje besede
razburjenje
razburjenje
    Iskanje besede
vznemirjenje
vznemirjenje
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2019-01-29 00:49:55   razburjenje, adrenalin, vznemirjenje
2019-01-29 00:49:51   vznemirjenje, adrenalin
2019-01-29 00:49:43   adrenalin [nov pomen]