Množica sopomenk 'adsorbat, hladivo' (sam.)

[fizika]

Množica sopomenk?:
adsorbat
adsorbat
    Iskanje besede
hladivo
hladivo
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2019-01-29 00:51:13   hladivo, adsorbat
2019-01-29 00:51:06   adsorbat [nov pomen]