Množica sopomenk 'adular, mesečev kamen' (sam.)

[geologija]

Množica sopomenk?:
adular
adular
    Iskanje besede
mesečev kamen
mesečev kamen
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2019-01-29 00:52:58   mesečev kamen, adular
2019-01-29 00:52:49   adular [nov pomen]