Množica sopomenk 'advokatinja, advokatka, odvetnica, ...' (sam.)

Množica sopomenk?:
advokatinja
advokatinja
    Iskanje besede
advokatka
advokatka
    Iskanje besede
odvetnica
odvetnica
    Iskanje besede
zagovornica
zagovornica
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2019-01-29 00:55:30   zagovornica, advokatinja, advokatka, odvetnica
2019-01-29 00:55:27   advokatka, advokatinja, odvetnica
2019-01-29 00:55:01   odvetnica, advokatinja