Množica sopomenk 'aeracija, prevetritev, prezračenje' (sam.)

Množica sopomenk?:
aeracija
aeracija
    Iskanje besede
prevetritev
prevetritev
    Iskanje besede
prezračenje
prezračenje
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2019-01-29 00:56:15   prezračenje, aeracija, prevetritev
2019-01-29 00:56:13   prevetritev, aeracija
2019-01-29 00:56:08   aeracija [nov pomen]