Množica sopomenk 'aerob, aerobiont, aerobni organizem' (sam.)

[biologija]

Množica sopomenk?:
aerob
aerob
    Iskanje besede
aerobiont
aerobiont
    Iskanje besede
aerobni organizem
aerobni organizem
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                         
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2019-01-29 00:56:58   aerobni organizem, aerob, aerobiont
2019-01-29 00:56:49   aerobiont, aerob
2019-01-29 00:56:45   aerob [nov pomen]