Množica sopomenk 'prelagatelj, prevajalec, prevajatelj, ...' (sam.)

Množica sopomenk?:
prelagatelj [zastarelo]
prelagatelj
    Iskanje besede
prevajalec
prevajalec
    Iskanje besede
prevajatelj [zastarelo]
prevajatelj
    Iskanje besede
prevodnik [zastarelo]
prevodnik
    Iskanje besede
tolmač [starinsko] (2)
tolmač
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2023-08-30 12:16:36   prevajatelj [zastarelo], prelagatelj, prevajalec, prevodnik, tolmač
2023-08-30 12:16:12   tolmač [starinsko], prelagatelj, prevajalec, prevodnik
2023-08-30 12:15:59   prevodnik [zastarelo], prelagatelj, prevajalec