Množica sopomenk 'prejokati, pretuliti' (gl.)

Množica sopomenk?:
prejokati
prejokati
    Iskanje besede
pretuliti [pogovorno]
pretuliti
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2023-08-31 11:04:35   pretuliti [pogovorno], prejokati
2023-08-31 11:04:30   prejokati [nov pomen]