Množica sopomenk 'preliti, pretočiti' (gl.)

Množica sopomenk?:
preliti
preliti
    Iskanje besede
pretočiti
pretočiti
    Iskanje besede
Dodatno: Dodaj dodatno sopomenko - le v osnovni obliki - tej množici sopomenk:

                                   
Nadpomenke in podpomenke (Pomoč):
Za to množico sopomenk še ni določena nadpomenka. Določite jo zdaj:
Za to množico sopomenk ni določena še nobena podpomenka.
?
Zadnje tri spremembe te množice sopomenk (dodano, odstranjeno):
2023-08-31 12:04:36   preliti, pretočiti
2023-08-31 12:04:33   pretočiti [nov pomen]