Podrobnosti za besedo 'hereditaren'

Množica sopomenk: deden, dedičen, hereditaren
Beseda: hereditaren
Besedne oblike: -
Uporaba besede v tej množici sopomenk: (brez posebnosti)
Protipomenka: -

Nazaj k množici sopomenk

Poišči 'hereditaren' z: